vissza a főmenübe

ISKOLAKÖNYVTÁROS 2006

Az 1994-ben indult Iskolakönyvtáros című lap küldetése12 év után is aktuális:

Kitölteni és tartalommal megtölteni  azt az információs-  és joghézagot, mely az oktatás - iskola - könyvtár fogalmának metszetében működő iskolai könyvtár világát érinti.A fenti cél eléréséhez jól tájékozott, döntésképes, megújulásra orientált, elkötelezett iskolai könyvtárosokra van szükség. E pedagógusi réteg szakmai közvéleményének formálásában meghatározó szerepet vállal lapunk, a könyvtári és pedagógiai sajtóorgánumok között az egyetlen olyan szakmai módszertani periodika, mely e réteg munkáját hivatott segíteni.

Eddigi munkánk során folyóiratunk cikkeivel, a kollégák írásaival, a bevált gyakorlatok bemutatásával.

·        Fórumot biztosítottunk bevált és követendő gyakorlatok bemutatására, közkinccsé tételére;

·        Gondoskodtunk  az iskolai könyvtárosokat érintő információk, hírek közzétételéről;

·        Helyet adtunk szakmai konferenciákról, szakmai tanácskozásokról történő tudósításoknak;

·        Az iskolai könyvtári hivatás gyakorlásához visszajelzést, megerősítést adtunk.

·        Segítettük a közoktatási és könyvtári jogszabályok megismertetését.

A pályázati kiírásban megjelentetett preferált témák közül az elkövetkező időszakban a pedagógiai nevelési modernizációs módszerek, eljárások, technikák, tanulásszervezési megoldások gyakorlati megvalósulásának és elméleti hátterének bemutatása területén kívánunk előbbre jutni.

Tervezzük a könyvtárhasználatra épülő szakórák bemutatásával bővíteni a projektmunkára, a teammunkára vonatkozó módszertani eszköztár bővítését, mely elősegíti az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott közoktatási stratégiai célok elérését:

Kiemelt témaként jelenik meg a 2006-os évfolyamban :

az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése.

Az IKT kultúra iskolai elterjesztése érdekében tervezzük lapszámainkban a feladattal kapcsolatos elméleti írások és gyakorlati megvalósulást bemutató cikkek megjelentetését.

…az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén.

Beszámolunk olyan tapasztalatokról, ahol az információszerzésről szóló tudás megszerzése során a diákok életközeli helyzetekben gyakorolják, erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési folyamatában is nélkülözhetetlen kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos adatgyűjtés és elemzés, szóbeli információszerzés más emberektől, kommunikációs kompetencia).

…az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése.

Összegyűjtjük a hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formákról szóló információkat, amelyek révén sok lehetőséget kapnak a pedagógusok azon diákok nevelésére, fejlesztésére is, akiket a hagyományos tanórai keretekben nem, vagy csak kevéssé sikerül aktivizálni, fejleszteni. A könyvtárhasználatra nevelés módszertani kínálatában fellelhető a sajátos nevelési igényű tanulókat jól segítő módszerek bemutatása szerepel terveink között.

…az oktatás minőségének fejlesztése.

…a pedagógus szakma fejlődésének támogatása.

A könyvtárhasználatra nevelés az egyik fejlesztendő területe a pedagógiai gyakorlatnak, így a témával foglalkozó cikkeinkkel nagymértékben támogatni kívánjuk a pedagógusszakma – könyvtár-pedagógia -  fejlődését.

…az oktatás tárgyi feltételeinek  javítása.

Hírt adunk a könyvtárhasználatra nevelési tevékenységekhez megteremtendő pályázati források megjelenéséről, ezzel hozzásegítjük az iskolákat a tanulás tárgyi feltételeinek és környezetének javításához.

Fontosnak tartjuk, hogy olyan írások jelenjenek meg, melyek vitára késztetők, amelyek számvetésre, hozzászólásra ösztönzik az olvasóinkat.

Közvetítjük az iskolai könyvtárakat érintő minisztériumi információkat, könyvtáros szakmai szervezetek állásfoglalásait, programjavaslatait. Beszámolunk jelentősebb konferenciákról, rendezvényekről, tanácskozásokról.

Lapunk szerzőiként továbbra is a gyakorló könyvtárosokat szeretnénk megnyerni, akik írásaikkal az iskolai könyvtári gyakorlat oldaláról látják a sikereket, kudarcokat. Széles platformot szeretnénk kialakítani a könyvtári és pedagógiai sajtóval, az iskola világával kapcsolatos kiadókkal.

Lapunk minőségének fejlesztése szerteágazó tevékenységet jelent, mind tartalmi, mind  formai, mind marketing szempontból.

2006-ban kibővítjük lapunk eddigi számainak digitális CD változatát,

  1. NETTÉKA c. rovatunkban az interneten elérhető információkhoz való hozzáférést, célszerű keresési technikákat, hasznos weboldalakat kívánunk bemutatni.
  2. Tallózó: szemle más folyóiratok iskolai könyvtári vonatkozású cikkeiből.
  3. Hivatása: könyvtárostanár c. rovatban elismert, neves kollégákat mutatunk be.
  4. Az én könyvtáram c. rovatban elkalauzoljuk olvasóinkat egy-egy iskolai könyvtárba az iskola könyvtárostanára, pedagógusa, olvasója segítségével.

Az egyes lapszámokban tervezzük bemutatni a sokrétű, ugyanakkor periodikusan ismétlődő feladatokból álló iskolai könyvtárosi munka napi praktikumát, illetve az aktuálisan fontos témákat:

Nyitunk a könyvtári rendszer, azt oktatási rendszer sajátos világa felé, hogy hidat építsünk a tudományos szakkönyvtárak és a taneszközök szakkönyvtára közé.

Élőbbé kívánjuk tenni a szerkesztőség, a szerzők és az olvasóink, előfizetőink kapcsolatát.

Mindezen újítások mellett határozott célunk, megőrizni lapunk módszertani és tájékoztató szerepét, a már kialakult hagyományos rovatainkat, megtartva megkedvelt, népszerű témáinkat megőrizve, szeretnénk folytatni lapunk eddig kialakított megkedvelt arculatát.

Hiszünk abban, hogy szüksége van az iskolai könyvtáros közösségnek egy saját, információs és módszertani segédletre.

Veszprém, 2006. január 12.

Emmer Gáborné
főszerkesztő